Menu
Search

Poland, Warsaw, Adhesive Technologies

Brand Manager (f/m)

HENKEL IS FOR THOSE WHO STEP UP. DO YOU?

At Henkel, you can make a difference and craft your career. That’s why you own your projects and take full responsibility from an early stage. Our unique brands in markets around the world open up countless opportunities to follow your convictions and explore new paths. If you have an entrepreneurial mindset that allows you to always think out of the box - take the chance and shape the digital future together with us.

YOUR ROLE

 • Zarzadzanie kategoriami produktów marek Pattex oraz Pritt
 • Planowanie, wdra anie i koordynowanie strategii marketingowych we współpracy z
  innymi dzia ami firmy
 • Aktywny udzia w przygotowaniu rocznych planów aktywno ci marketingowych
  obejmujących narz dzia BTL, ATL oraz dzia ania trade marketingowe
 • Opracowanie standardów obecno ci produktów w ró nych kana ach dystrybucji oraz
  produkcja ró norodnych narz dzi POSM do ich egzekucji
 • Analiza danych sprzeda owych, monitorowanie dzia a konkurencji i trendów
  konsumenckich
 • Planowanie i monitorowanie bud etu w obszarze swojej kategorii,
 • Analiza efektywno ci przeprowadzanych dzia a promocyjnych oraz ich ocena

YOUR SKILLS

 • Min. 5- letniego  doświadczenia w pracy w brand marketingu, doświadczenie w branży budowlanej lub w marketingu/sprzedaży artykułów DIY będzie dodatkowym atutem
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz zaawansowana znajomość języka angielskiego – warunek konieczny
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki – marketing, zarządzanie)
 • Myślenie strategiczne w zarządzaniu obecnym portfolio marki oraz opracowywaniu konceptów dla nowych produktów
 • Umiejętność organizacji pracy i efektywnego oraz samodzielnego prowadzenia wielu projektów jednocześnie
 • Umiejętność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów, z dużą dbałością o szczegóły, umiejętność pracy z danymi i raportami
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne
 • Znajomość MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel i Power Point
 • Prawo jazdy kat. B
JOB ID: 21015005
Contract & Job type: Full Time, Regular
Contact information for application-related questions: hrpoland@henkel.com
Poland_Brandbar_1460x142