header-web-2880x1620-sarah-reibel

Poland, Warsaw, Infrastructure Services

Program Rozwojowy w Dziale Administracji

W Henklu, możesz zmieniać zasady gry i rozwijać swoją karierę. Uwolnij ducha przedsiębiorczości, realizując swoje pomysły w globalnym zespole. Nasze wiodące marki i technologie wraz z naszymi odnoszącymi sukcesy biznesami, zapewnią niezliczone możliwości rozwoju Twoich umiejętności i odkrywania nowych ścieżek. Twoja kariera w Henklu przyczyni się do bardziej zrównoważonej przyszłości jednocześnie rozwijając się w naszej żywej, zróżnicowanej kulturze zaufania i przynależności. Jeśli chcesz rzucić wyzwanie statusowi quo, dołącz do naszego zespołu pionierów i naznacz z nami swój ślad w przyszłości.

Do you dare to make an impact?

TWOJA ROLA

 • Organizacja i koordynowanie działania biura od strony technicznej i administracyjnej
 • Pomoc we wdrażaniu procedur dotyczących bezpieczeństwa na terenie biura
 • Współpraca z dostawcami, monitorowanie bieżących potrzeb dotyczących materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania biura
 • Organizacja spotkań
 • Współpraca z działem floty samochodowej w zakresie administrowania flotą
20-sarah-â-v2

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane studia z zakresu administracji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Biegłość w obsłudze pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Otwartość, komunikatywność
 • Samodzielność, odpowiedzialność za własne zadania

Henkel jest pracodawcą zapewniającym równe szanse. Decyzje o zatrudnieniu podejmowane są w oparciu o doświadczenie zawodowe, kompetencje i umiejętności Kandydata, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

JOB ID: 22039193
Contract & Job type: Full Time, Limited Term
Contact information for application-related questions: hrpoland@henkel.com
Please do not use this email address for sending your application or CV. To apply, please click on the "Apply Now" button below. Applications sent via e-mail will not be accepted.
Poland_Brandbar_1460x142
Performance bonus / Incentives
Performance bonus / Incentives Healthcare Coverage / Medical insurance
Healthcare Coverage / Medical insurance Life Insurance
Life Insurance Discounted accesss to Henkel products
Discounted accesss to Henkel products Smart work/ Flexible working arrangement
Smart work/ Flexible working arrangement International career opportunities
International career opportunities Multisport subvention
Note: Perks might vary depending on the job grade.